Opis: Patron

Opis: O NASOpis: NAUCZYCIELEOpis: RADA RODZICÓWOpis: UCZNIOWIEOpis: AKTUALNOŚCIOpis: GALERIEOpis: KONTAKTOpis: ARCHIWUM

size=2 width="100%" align=center>

Opis: Historia 
Opis: Patron 
Opis: Statut 
Opis: Gdzie nas szukać 

 

[Home][O NAS][Patron]

 

Opis: J:\Strona Jedlanka\ostoja.jpg 

 

"Aby nie zginęło to,

co trwać powinno

Przez wieki w ludzkiej pamięci

Ku chwale Boga i Ojczyzny"

 

 

Wokół patrona

Pochodzenie " Ostoi"

Urodził się 24.09.1917r. w miejscowości Sporniak k/Lublina. Był chłopskim synem. Ojciec jego gospodarzył na 6 hektarach, ale z uporem dążył do wykształcenia dzieci, których było czworo.

Władysław Rejmak był najstarszym dzieckiem, wrażliwym na ludzką niedolę, mocno związany ze swoją klasą, patriotyczny i postępowy.

 

Jaki był ?

Był średniego wzrostu, krepy, ciemne włosy zaczesane do góry, mały wąsik. Ubrany w wojskową zieloną koszulę, zielone spodnie, buty z cholewkami, pas wojskowy z koalicyjką.

Podczas chłodnych dni nosił długi wojskowy płaszcz, na głowie czapka polówka.

"Ostoja" był inteligentny, miał umysł lotny. Posiadał wyjątkowy dar zjednywania sobie ludzi i zdobywanie ich zaufania. Zawsze pogodny i uśmiechnięty, taktowny i bezpośredni.

 

Dlaczego "Ostoja" ?

Chciał, by jego żołnierze byli przekonani, że będzie dla nich ostoją i oparciem w walce z okupantem, że uczyni wszystko, by uchronić ich i przez tę najkrwawszą z polskich wojen do wolności doprowadzić.

 

Kim był?

Posiadał wyjątkowy dar zjednywania sobie ludzi i zdobywania ich zaufania. Zawsze pogodny i uśmiechnięty, taktowny i bezpośredni, ujmował sobie ludzi swoim zachowaniem, życzliwością i głęboką wiarą w lepsze jutro. W doborze przyjaciół i ludzi zaufanych był bardzo ostrożny. Swym ludzkim, życiowym podejściem do wszystkich zyskał sobie ogromne uznanie i wdzięczność.

 

"Ostoja" jako dowódca

"Ostoja" posiadał cechy, które predystyngowały go na dowódcę. Był odważny, opanowany w każdej sytuacji, zdecydowany w działaniu.

Jako dowódca mówił krótko, zwięźle, dobitnie, donośnym głosem. Od siebie wymagał dużo, od innych wymagał bezwzględnego wojskowego posłuszeństwa, dyscypliny i wzorowego zachowania się.

 

W roku szkolnym 1997/98 cała społeczność szkolna wspólnie z gronem pedagogicznym i Radą Rodziców przygotowuje się do wspaniałej uroczystości- nadanie szkole imienia patrona W.Rejmaka ps."Ostoja" i prawa posiadania sztandaru. Uroczystość zaplanowano na 10 maja 1998 roku.

14 listopada 1997 roku odbyło się spotkanie uczniów i nauczycieli z byłymi żołnierzami Armii Krajowej. Byli to:

p.Zygmunt Budzyński,

p.Polikarp Paduch,

p.Zygmunt Mikos,

p.Henryk Nowosielski,

p.Witold Wisiński.

Gości ciekawie i interesująco zaprezentowali postać swego dowódcy i dostarczyli sporo materiałów o ppłk.Wacławie Rejmaku. Przedstawili tę postać jako wzór Polaka -żołnierza i wspaniałego dowódcę, który oddał swe życie za Ojczyznę.

W związku z nadaniem Imienia Szkole Podstawowej w Jedlance z powołanego Komitetu wybrano zarząd w następującym składzie:

Przewodniczący - p.Marek Czub-Pełniący

Funkcję Organów Gminy

W-ce przewod. - p.Maria Brodzik-dyrektor

Zespołu Oświatowego

W-ce pezewod. - p.Zygmunt Mikos-prezes Koła AK w Stoczku Łuk.

Sekretarz - p.Barbara Głuchowska-

nauczycielka

Skarbnik -p.Halina Głuchowska-

sekretarka Zespołu

Decyzją Rady Pedagogicznej z dnia 27.01.1998r. ustalono, że w budynku szkoły zostaną wmurowane dwie tablice upamiętniające:

tablica patrona - ppłk.W.Rejmaka ps."Ostoja"

ppłk Armii Krajowej

Wacław Rejmak

ps."Ostoja"

1917-1945

Dowódca OP I Bat.35 PP w Jacie

Komendant Obwodu Łuków

 

druga poświęcona śp. G. Minorowskiemu, kierownikowi i budowniczemu Szkoły Podstawowej w Jedlance.

Grzegorzowi Minorowskiemu

żyjącemu w latach 1906-1980

Kierownikowi i Budowniczemu

Szkoły Podstawowej w Jedlance

w dowód pamięci

-wdzięczni mieszkańcy

 

Dnia 10 maja 1998r. w obecności władz wojewódzkich i gminnych, dyrektorów szkół, nauczycieli, zaproszonych gości, fundatorów sztandaru, młodzieży szkolnej oraz licznie zaproszonych mieszkańców nastąpiło uroczyste nadanie Szkole imienia, wręczenia sztandaru oraz odsłonięcie tablic.

Akt nadania szkole imienia ppłk. W, Rejmaka

odczytał p. Marek Czub pełniący funkcję Organów Gminy w Stoczku Łukowskim przekazując na ręce Dyrektora Szkoły.

 

AKT NADANIA IMIENIA

SZKOLE PODSTAWOWEJ

W JEDLANCE

W dowód uznania szczególnych osiągnięć dydaktyczno-wychowawczych placówki oświatowej, bogatego dorobku i wzorowej współpracy ze środowiskiem, na wniosek Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej Koło w Stoczku Łukowskim oraz społeczności Szkoły Podstawowej w Jedlance uchwałą Pełniącego funkcję Rady Gminy w Stoczku Łukowskim nadaje się Szkole Podstawowej w Jedlance imię :

ppłk. Wacława Rejmaka

ps. "Ostoja"

żołnierza AK, dowódcy, patrioty, wzoru Polaka

Pełniący funkcję Organów Gminy

w Stoczku Łukowskim

Marek Czub

Odsłonięcia tablicy poświęconej p. G.Minorowskiemu, budowniczemu szkoły, dokonały następujące osoby:

-p.Ewa Czupryniak - córka p.Minorowskiego

-p.Helena Rosińska -żona F.Rosińskiego, członka Komitetu Budowy Szkoły,

-p.Joanna Marchel - Kurator Oświaty w Siedlcach

-Marta Głuchowska - przewodnicząca Samorządu Uczniowskiego.

Tablicę poświęconą patronowi naszej szkoły odsłoniły następujące osoby:

-kpt Polikarp Paduch ps."Jar"

-rodzina ppłk.Rejmaka

-p.Henryk Gut- wojewoda siedlecki

-Hanna Brodzik -uczennica naszej szkoły.

 

AKT

przekazania Sztandaru

Szkole Podstawowej

im. ppłk AK Wacława Rejmaka

ps. "Ostoja" w Jedlance

ufundowanego

przez Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej

" że Polski synem jest,

że ma nauką swą i pracą

Ojczyźnie oddać cześć"

Światowy Związek

Żołnierzy Armii Krajowej

Koło Stoczek Łukowski

 

OPIS SZTANDARU SZKOŁY

SZKOŁY PODSTAWOWEJ

IM.PPŁK WACŁAWA REJMAKA

PS."OSTOJA" W JEDLANCE

 

Sztandar wzorowany jest na wymiarach sztandaru wojskowego ustalonego dekretem z dnia 9 listopada 1955 r ,składającego się z płata, głowicy, drzewca i kokardy. Płatem jest prostokątna tkanina o wymiarach

100*100 cm, przymocowana do drzewca.

Prawa strona projektu, widziana od strony drzewca/awers/, składa się z dwóch trójkątów koloru białego/górny i dolny/ i dwóch trójkątów koloru czerwonego/boczne/.

Pośrodku umieszczone jest godło państwa- srebrny orzeł w złotej koronie i złotymi pazurami- w czerwonym polu. Godło państwa obwiedzione jest napisem "RZECZPOSPOLITA POLSKA" srebrnego koloru w białym tle. Napis oddzielony jest od godła wieńcem liści laurowych koloru złotego- symbol męstwa, odwagi i zwycięstwa. Poniżej napis "BÓG, HONOR, OJCZYZNA". Strona lewa poświęcona jest patronowi i szkole. kolor powietrza, piękności i chwały/niebieski/ wypełnia całe tło. Centralne miejsce sztandaru zajmują symbole jodeł/od których pochodzi nazwa miejscowości/, "Polski Walczącej" i Armii Krajowej, której żołnierzem był patron szkoły. Dwa ostatnie symbole połączone są, a raczej wzajemnie się uzupełniają, stanowiąc jednolity znak walki o niepodległość Polski. Poniżej znajduje się jeden z symboli oświaty: kaganek.

Płomień palącego się kaganka "oświeca" zarówno tradycje tutejszej ziemi, jak też stanowi skarbnicę/kolor złoty/ wiedzy, która każdemu kto się doń zbliży użyczy swego światła. Wokół, promieniście, w półkolu rozchodzi się napis:"SZKOŁA PODSTAWOWA im.ppłk W.Rejmaka

ps."Ostoja" w JEDLANCE"/koloru złotego/.

  

 

 

Opis: J:\Strona Jedlanka\images\nth_theme_abstract_logs_hr.gif

[Home][O NAS][NAUCZYCIELE][RADA RODZICÓW][UCZNIOWIE][AKTUALNOŚCI][GALERIE][KONTAKT][ARCHIWUM]


Copyright (c) 2008 Ewa Sosnowska Misiak. All rights reserved.

szkolajedlanka@op.pl